آگهی دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton برای فروش در مزایده فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
آگهی های مشابه
دستگاه برش دهنده چوپ Bilke S3 Bilke S3 ‎€۳٬۰۵۸٫۰۰ دستگاه برش دهنده چوپ 2018 سوئد، Karlstad
دستگاه برش دهنده چوپ Vedklyv 1m Vedklyv 1m ‎€۴۳٫۰۷ دستگاه برش دهنده چوپ horizontal سوئد، Karlstad
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton
فروخته شد
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 2
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 3
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 4
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 5
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 6
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 7
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 8
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 9
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 10
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 11
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 12
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 13
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 14
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 15
دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton تصویر 16
1/16
مارک:  White
مدل:  Vedklyv White 20 Ton
موقعیت مکانی:  سوئد Karlstad
تاریخ تبلیغات:  ۵ ژوئیه ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  2043620
حراج:  1
تاریخ انقضا:  2024-07-09 12:58
توصیف
نوع:  horizontal
ابعاد کلی:  طول - 2.5 m
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — دستگاه برش دهنده چوپ White Vedklyv White 20 Ton

سوئدی
Kommentar om användning:Senast i bruk hösten 2023Information från nuvarande ägare:Inga kända fel mer än normalt glapp och läckage för en begagnad maskinKända reparationer och lagningar:Motor ny för 4 år sedan