آگهی ماشین جمع کننده سنگ Stengrep برای فروش در مزایده فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
آگهی های مشابه
ماشین جمع کننده سنگ Evolution 120 Evolution 120 ‎€۹۹۰٫۵۰ ماشین جمع کننده سنگ 2021 1.2 m سوئد، Karlstad
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep
فروخته شد
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep تصویر 2
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep تصویر 3
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep تصویر 4
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep تصویر 5
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep تصویر 6
ماشین جمع کننده سنگ Stengrep تصویر 7
1/7
موقعیت مکانی:  سوئد Karlstad
تاریخ تبلیغات:  ۵ ژوئیه ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  2034081
حراج:  1
تاریخ انقضا:  2024-07-18 10:28
توصیف
ابعاد کلی:  0.9 m × 0.8 m × 0.3 m
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — ماشین جمع کننده سنگ Stengrep

سوئدی
Information om användning:Objektet har inte varit i bruk under de senaste årenInformation från nuvarande ägare:Begagnad, glapp och läckage kan förekommaService:Information saknas
Djup: 900 mm
tillverkningsår: Information saknas
Manuell tippfunktion
ماشینهای جمع کننده سنگ
نتایج جستجو: 120 آگهی
نمایش دادن
اشتراک