آگهی باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM برای فروش در مزایده فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM
فروخته شد
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 2
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 3
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 4
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 5
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 6
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 7
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 8
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 9
باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM تصویر 10
1/10
مارک:  Ålö
مدل:  Krokodilgrep Ålö stora BM
موقعیت مکانی:  سوئد Karlstad
تاریخ تبلیغات:  ۵ ژوئیه ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  2040291
حراج:  1
تاریخ انقضا:  2024-07-11 12:57
توصیف
عرض کار:  1.1 m
ابعاد کلی:  عرض - 2.1 m، ارتفاع - 0.959 m
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — باکت سیلو تراش Ålö Krokodilgrep Ålö stora BM

سوئدی
Information om användning:Objektet har inte varit i bruk under de senaste 3 månadernaInformation från nuvarande ägare:Begagnad, inga kända felService:Information saknas
Typskylt: Saknas
Djup: 1100 mm
tillverkningsår: Information saknas
باکت های سیلو تراش Ålö
نتایج جستجو: 1 آگهی
نمایش دادن
اشتراک