غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید

PDF
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 2
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 3
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 4
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 5
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 6
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 7
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 8
غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید تصویر 9
به آگهی علاقه دارید؟
1/9
PDF
‎€۱۶٬۱۵۰٫۰۰
قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده
‎PLN ۶۹٬۲۰۰٫۰۰
≈ ‎$۱۷٬۵۹۰٫۰۰
تماس با فروشنده
نوع:  غلتک ماشین آلات کشاورزی
سال ساخت:  2024
وزن خالص:  5500 kg
موقعیت مکانی:  لهستان Ciechanów
تاریخ تبلیغات:  ۵ ژوئیه ۲۰۲۴
Agronetto ID:  AR36711
توصیف
تعداد حلقه های لاستیک ماشین:  235
عرض کار:  12 m
کارایی:  9 ha/hour
توان مورد نیاز تراکتور:  160 HP
سرعت کار:  7 km/h
محورها
تعداد محورها:  1
اندازه لاستیک:  400/60-15,5 14 PR
وضعیت لاستیک:  100 %
وضعیت
وضعیت:  جدید
ضمانت:  1 سال

اطلاعات تکمیلی — غلتک ماشین آلات کشاورزی Lupus Ackerwalze / Sowing roller / Rouleau / Wał uprawowy 12 m جدید

انگلیسی
Lupus Sowing roller 12.0 m

- Working width: 12 m
- Cambridge rings Ø 500
- Weight: 5500 kg
- Power requirement: 160-200 HP
- Three sections of Cambridge roller
- Frame with hitch on the tractor's upper hitch
- Transport protection
- Support foot

Optional equipment:
- Lighting
- Cambridge rings Ø 530 or Ø 600
- Crosskill rings Ø 500
Lupus-Säwalze 12 m

- Arbeitsbreite: 12 m
- Cambridge-Ringe Ø 500
- Gewicht: 5500 kg
- Leistungsbedarf: 160-200 PS
- Dreiteilige Cambridge-Walze
- Rahmen mit Anhängevorrichtung an der oberen Anhängevorrichtung des Traktors
- Transportschutz
- Stützfuß

Optionale Ausrüstung:
- Beleuchtung
- Cambridge-Ringe Ø 530 oder Ø 600
- Crosskill-Ringe Ø 500
Lupus Rouleau cambridge 12.0 m

- Largeur de travail : 12 m
- Anneaux Cambridge Ø 500
- Poids : 5500 kg
- Puissance requise : 160-200 CH
- Rouleau Cambridge à trois sections
- Châssis avec attelage supérieur sur le tracteur
- Dispositif de sécurité pour le transport
- Pied de support

Équipement en option :
- Éclairage
- Anneaux Cambridge Ø 530 ou Ø 600
- Anneaux Crosskill Ø 500
Lupus Rullo di semina 12 m

- Larghezza di lavoro: 12 m
- Anelli di Cambridge Ø 500
- Peso: 5500 kg
- Potenza richiesta: 160-200 HP
- Tre sezioni di rulli Cambridge
- Telaio con aggancio all'attacco superiore del trattore
- Protezione per il trasporto
- Piede di supporto

Equipaggiamento opzionale:
- Illuminazione
- Anelli Cambridge Ø 530 o Ø 600
- Anelli Crosskill Ø 500
Lupus Wał uprawowy 12 m

- Szerokość robocza: 12 m
- Pierścienie Cambridge Ø 500
- Waga: 5500 kg
- Zapotrzebowanie mocy: 160-200 KM
- Trzy sekcje wału Cambridge
- Rama z zaczepem na górny hitch ciągnika
- Zabezpieczenie transportowe
- Stopka podporowa

Wyposażenie dodatkowe:
- Oświetlenie
- Pierścienie Cambridge Ø 530 lub Ø 600
- Pierścienie Crosskill Ø 500
Высевающий каток Lupus 12 м

- Ширина захвата: 12 м
- Кембриджские кольца Ø 500
- Вес: 5500 кг
- Потребляемая мощность: 160-200 Л.С.
- Три секции кембриджского катка
- Рама со сцепкой на верхнюю сцепку трактора
- Транспортная защита
- Опорная лапа

Дополнительное оборудование:
- Освещение
- Кембриджские кольца Ø 530 или Ø 600
- Кольца Crosskill Ø 500
Dear customers! We are very pleased that you are interested in purchasing our machines. All prices in the advertisements are given net. If you are interested in purchasing a machine with delivery, please indicate the postal code of the town. This will allow us to make a quick quote for transport to you. If you purchase machines with 0% VAT, please quote the European VAT number. Thank you for your cooperation to date. Team DC LTD
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
‎€۳٬۳۱۴٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۱۴٬۲۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۳٬۶۰۹٫۰۰
توان مورد نیاز تراکتور 30 HP
سال 2024 تعداد حلقه های لاستیک ماشین عرض کار 3 m
لهستان، Przedbórz, Łódzkie
تماس با فروشنده
‎€۱۱٬۶۴۰٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۴۹٬۹۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۲٬۶۸۰٫۰۰
توان مورد نیاز تراکتور 110 HP
سال 2024 تعداد حلقه های لاستیک ماشین عرض کار 6.3 m
لهستان، Przedbórz, Łódzkie
تماس با فروشنده
‎€۵٬۷۸۷٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۲۴٬۸۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۶٬۳۰۲٫۰۰
توان مورد نیاز تراکتور 80 HP
سال 2024 تعداد حلقه های لاستیک ماشین 1 عرض کار 3 m
لهستان، Barszcze, Podlaskie
تماس با فروشنده
‎€۵٬۱۳۴٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۲۲٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۵٬۵۹۱٫۰۰
سال 2024 تعداد حلقه های لاستیک ماشین عرض کار 4 m
لهستان، Barszcze, Podlaskie
تماس با فروشنده
‎€۵٬۰۱۷٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۲۱٬۵۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۵٬۴۶۴٫۰۰
توان مورد نیاز تراکتور 60 HP
سال 2024 تعداد حلقه های لاستیک ماشین عرض کار 3 m
لهستان، Przedbórz, Łódzkie
تماس با فروشنده
‎€۸٬۶۵۸٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۳۷٬۱۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۹٬۴۲۸٫۰۰
توان مورد نیاز تراکتور 80 HP
سال 2024 تعداد حلقه های لاستیک ماشین 1 عرض کار 3 m
لهستان، Barszcze, Podlaskie