کاتر برداشت کلزا Maans Ripakovyi stil (rapsovyistol) dlia CLAAS MAXFLO 1050 جدید

PDF
کاتر برداشت کلزا Maans Ripakovyi stil (rapsovyistol) dlia CLAAS MAXFLO 1050 جدید
کاتر برداشت کلزا Maans Ріпаковий стіл (рапсовыйстол) для CLAAS MAXFLO 1050 جدید
کاتر برداشت کلزا Maans Ріпаковий стіл (рапсовыйстол) для CLAAS MAXFLO 1050 جدید تصویر 2
کاتر برداشت کلزا Maans Ріпаковий стіл (рапсовыйстол) для CLAAS MAXFLO 1050 جدید تصویر 3
کاتر برداشت کلزا Maans Ріпаковий стіл (рапсовыйстол) для CLAAS MAXFLO 1050 جدید تصویر 4
به آگهی علاقه دارید؟
1/4
PDF
‎€۱۰٬۸۲۰٫۰۰
قیمت با مالیات بر ارزش افزوده, مالیات بر ارزش افزوده – 20%
‎UAH ۴۹۰٬۰۰۰٫۰۰
≈ ‎$۱۱٬۷۸۰٫۰۰
‎€۹٬۰۱۶٫۶۷
قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده
تماس با فروشنده
مارک:  Maans
مدل:  Ріпаковий стіл (рапсовыйстол) для CLAAS MAXFLO 1050
نوع:  کاتر برداشت کلزا
سال ساخت:  2024
موقعیت مکانی:  اوکراین Zdolbunov
تاریخ تبلیغات:  ۵ ژوئیه ۲۰۲۴
Agronetto ID:  MY29048
توصیف
عرض کار:  10.5 m
وضعیت
وضعیت:  جدید
ضمانت:  1 سال
اطلاعات تکمیلی
رنگ:  سبز

اطلاعات تکمیلی — کاتر برداشت کلزا Maans Ріпаковий стіл (рапсовыйстол) для CLAAS MAXFLO 1050 جدید

انگلیسی
MAANS pays special attention to the individuality of rapeseed harvesters and offers the largest selection of models on the market - for harvesters with a working width of 3.60 m to 10.3 m - for different brands. Adapting the rapeseed table to the harvester is simple and does not require special tools. In addition, the rapeseed table ensures minimal crop losses during harvesting. Each rapeseed table is equipped with ZIEGLER cutting knives (left and right).

SPECIFICS
• Robust self-supporting frame (light weight)
• Built-in hydraulic system
• With electric or hydraulic side cutting blades
• Complete with Schumacher cutting system that is maintenance-free

Rape table (device for harvesting rape) from the Ukrainian manufacturer (MAANS) for grain and flex harvesters, for all types, models and brands of harvesters JohnDeere, Claas, MasseyFerguson, NH, CASE ....
MAANS уделяет особое внимание индивидуальности жаток для сбора рапса и предлагает наибольший выбор моделей на рынке – для жаток с рабочей шириной от 3,60 м до 10,3 м – для разных марок. Адаптирование рапсового стола к жатве простое и не требует специальных инструментов. Кроме того, рапсовый стол обеспечивает минимальные потери урожая во время уборки. Каждый рапсовый стол оснащен отрезными ножами ZIEGLER (левый и правый).

ОСОБЕННОСТИ
• Прочная самонесущаяся рама (легкий вес)
• Встроенная гидравлическая система
• С электрическими или гидравлическими боковыми отрезными ножами
• Комплектующая система среза Schumacher (Шумахер) не требует обслуживания

Рапсовый стол (приспособление для сбора рапса) от Украинского производителя (MAANS) для зерновых и флекс жаток, для всех типов, моделей и марок жат JohnDeere, Claas, MasseyFerguson, NH, CASE.
MAANS приділяє особливу увагу індивідуальності жниварок для збирання ріпаку та пропонує найбільший вибір моделей на ринку – для жниварок з робочою шириною від 3,60 м до 10,3 м – для різних марок. Адаптування ріпакового столу до жниварки просте і не вимагає спеціальних інструментів. Крім того, ріпаковий стіл забезпечує мінімальні втрати врожаю під час збирання. Кожен ріпаковий стіл обладнений відрізними ножами ZIEGLER (лівий та правий).

ОСОБЛИВОСТІ
• Міцна самонесуча рама (легка вага)
• Вбудована гідравлічна система
• З електричними або гідравлічними боковими відрізними ножами
• Комплектується системою зрізу Schumacher (Шумахер) не потребує обслуговування

Ріпаковий стіл (пристосування для збирання ріпаку) від Українського виробника (MAANS) для зернових та флекс жаток, для всіх типів, моделей та марок жниварок JohnDeere, Claas, MasseyFerguson, NH, CASE ....
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۸۲۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۹۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۷۸۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 10.5 m
اوکراین، Zdolbunov
کاتر برداشت کلزا Maans  Ріпаковий стіл (рапсовый стол) для CLAAS CONVIO 770 جدید کاتر برداشت کلزا Maans  Ріпаковий стіл (рапсовый стол) для CLAAS CONVIO 770 جدید کاتر برداشت کلزا Maans  Ріпаковий стіл (рапсовый стол) для CLAAS CONVIO 770 جدید
3
ویدئو
تماس با فروشنده
‎€۷٬۷۲۶٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۸٬۴۱۴٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 7.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۷٬۷۲۶٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۸٬۴۱۴٫۰۰
سرعت کار 12 km/h
سال 01/2024 کارکرد عرض کار 7.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۸۲۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۹۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۷۸۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 10.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۸٬۸۳۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۰۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۹٬۶۱۶٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 9 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۷٬۷۲۶٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۸٬۴۱۴٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 7.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۷٬۷۲۶٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۸٬۴۱۴٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 7.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۱۵۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۶۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۰۶۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 9.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۸٬۸۳۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۰۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۹٬۶۱۶٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 9 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۸٬۸۳۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۰۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۹٬۶۱۶٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 9 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۱۵۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۶۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۰۶۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 9.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۸۲۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۹۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۷۸۰٫۰۰
سال 2022 کارکرد عرض کار 10.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۷٬۲۸۵٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۳۳۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۷٬۹۳۳٫۰۰
سرعت کار 12 km/h
سال 03/2024 کارکرد عرض کار 6.6 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۱۵۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۶۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۰۶۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 9.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۷٬۷۲۶٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۳۵۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۸٬۴۱۴٫۰۰
سال کارکرد عرض کار 7.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۸۲۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۹۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۷۸۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 10.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
‎€۱۰٬۸۲۰٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۴۹۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۱۱٬۷۸۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 10.5 m
اوکراین، Zdolbunov
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2023 کارکرد عرض کار 7.6 m
اوکراین، Zhytomyr
تماس با فروشنده
‎€۳٬۰۹۱٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۳٬۳۶۶٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار
اوکراین، Kyiv
تماس با فروشنده
‎€۷٬۶۴۹٫۰۰ UAH USD ‎UAH ۳۴۶٬۵۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۸٬۳۳۰٫۰۰
سال 2024 کارکرد عرض کار 6.5 m
اوکراین، Zdolbunov s. Zdovbitsya