دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید

PDF
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 2
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 3
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 4
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 5
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 6
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 7
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 8
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 9
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 10
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 11
دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید تصویر 12
به آگهی علاقه دارید؟
1/12
PDF
‎€۷۰٬۰۱۰٫۰۰
قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده
‎PLN ۳۰۰٬۰۰۰٫۰۰
≈ ‎$۷۶٬۲۴۰٫۰۰
تماس با فروشنده
نوع:  دستگاه پخش کننده کود های مایع
سال ساخت:  2024
حجم:  22 m³
وزن خالص:  8000 kg
وزن ناخالص:  30000 kg
موقعیت مکانی:  لهستان Zdany
تاریخ تبلیغات:  دیروز
Agronetto ID:  TB37233
توصیف
عرض کار:  21 m
توان مورد نیاز تراکتور:  200 HP
محورها
تعداد محورها:  2
سیستم تعلیق خودرو:  فنر / فنر
فاصله بین دو محور:  1900 mm
First axle:  750/60 R30.5, وضعیت لاستیک 100 %
محور عقب:  750/60 R30.5, وضعیت لاستیک 100 %
وضعیت
وضعیت:  جدید
ضمانت:  1 سال

اطلاعات تکمیلی — دستگاه پخش کننده کود های مایع Spawex Gülletankwagen / Slurry tanker / Epandeur à lisier 22 m3 جدید

انگلیسی
Spawex Slurry Tank WA-22 000

Overall dimensions:
- length with splash unit: 10,050 mm
- length without splash unit: 9250 mm
- width: 2980 mm
- height: 3770 mm
Machine weight: 8,000 kg
Permissible total weight: 30,000 kg
Hitch pressure: 26 kN
Tank parameters:
- max. tank capacity: 22,000 dm³
- working pressure: 6 bar
- pump capacity: 4,000 dm3/min
Running system:
- suspension type: TANDEM
- wheelbase: 1900
- wheelbase on axle: 2100
- tire type: 750/60 R30.5
- pressure: 2 bar
Power requirement: 200 HP
PTO operating speed: 540 rpm
Spawex Gülletankwagen WA-22 000

Gesamtabmessungen:
- Länge mit Spritzwand: 10 050 mm
- Länge ohne Schwallwasseranlage: 9250 mm
- Breite: 2980 mm
- Höhe: 3770 mm
Gewicht der Maschine: 8000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 30 000 kg
Anhängelast: 26 kN
Parameter des Tanks:
- max. Tankinhalt: 22.000 dm³
- Betriebsdruck: 6 bar
- Pumpenleistung: 4 000 dm3/min
Fahrwerk:
- Aufhängungstyp: TANDEM
- Radstand: 1900
- Radstand an der Achse: 2100
- Reifentyp: 750/60 R30.5
- Druck: 2 bar
Leistungsbedarf: 200 PS
Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
Spawex cisterna para purines WA-22 000

Dimensiones generales:
- longitud con unidad de salpicadura 10 050 mm
- longitud sin unidad de salpicadura 9 250 mm
- anchura: 2 980 mm
- altura: 3 770 mm
Peso de la máquina: 8 000 kg
Peso total admisible: 30 000 kg
Carga del enganche: 26 kN
Parámetros del depósito
- Capacidad máx. del depósito: 22.000 dm³
- presión de servicio: 6 bar
- capacidad de la bomba: 4 000 dm3/min
Tren de rodaje:
- tipo de suspensión: TANDEM
- distancia entre ejes: 1900
- distancia entre ejes: 2100
- tipo de neumático: 750/60 R30.5
- presión 2 bar
Potencia necesaria: 200 CV
Velocidad del eje de junta universal: 540 rpm
Spawex Cuve à lisier WA-22 000

Dimensions d'encombrement :
- longueur avec unité de projection : 10 050 mm
- longueur sans unité d'éclaboussure : 9250 mm
- largeur : 2980 mm
- hauteur : 3770 mm
Poids de la machine : 8000 kg
Poids total autorisé : 30 000 kg
Charge d'attelage : 26 kN
Paramètres du réservoir :
- capacité max. du réservoir : 22 000 dm³
- pression de service : 6 bar
- capacité de la pompe : 4 000 dm3/min
Train de roulement :
- type de suspension : TANDEM
- empattement : 1900
- empattement à l'essieu : 2100
- type de pneu : 750/60 R30.5
- pression : 2 bar
Puissance requise : 200 CV
Vitesse de rotation du cardan : 540 tr/min
Spawex cisterna per liquami WA-22 000

Dimensioni d'ingombro:
- lunghezza con unità di schizzo: 10 050 mm
- lunghezza senza gruppo spruzzatore: 9250 mm
- larghezza: 2980 mm
- altezza: 3770 mm
Peso della macchina: 8000 kg
Peso totale consentito: 30 000 kg
Carico del gancio: 26 kN
Parametri del serbatoio:
- capacità massima del serbatoio: 22.000 dm³
- pressione di esercizio: 6 bar
- capacità della pompa: 4 000 dm3/min
Carrello:
- tipo di sospensione: TANDEM
- passo: 1900
- passo all'asse: 2100
- tipo di pneumatico: 750/60 R30.5
- pressione: 2 bar
Potenza richiesta: 200 CV
Velocità dell'albero del giunto universale: 540 giri/min
Spawex Wóz asenizacyjny WA-22 000

Wymiary gabarytowe:
- długość z zespołem rozbryzgowym: 10 050 mm
- długość bez zespołu rozbryzgowego: 9 250 mm
- szerokość: 2980 mm
- wysokość: 3770 mm
Masa maszyny: 8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 30 000 kg
Nacisk na zaczep: 26 kN
Parametry zbiornika:
- pojemność max. zbiornika: 22 000 dm³
- ciśnienie robocze: 6 bar
- wydajność pompy: 4 000 dm3/min
Układ jezdny:
- typ zawieszenia: TANDEM
- rozstaw osi: 1900
- rozstaw kół na osi: 2100
- rodzaj ogumienia: 750/60 R30.5
- ciśnienie: 2 bar
Zapotrzebowanie mocy: 200 KM
Obroty robocze WOM: 540 obr/min
Цистерна для жидкого шлама Spawex WA-22 000

Габаритные размеры:
- длина с разбрызгивателем: 10 050 мм
- длина без разбрызгивателя: 9250 мм
- ширина: 2980 мм
- высота: 3770 мм
Вес машины: 8000 кг
Допустимый общий вес: 30 000 кг
Нагрузка на сцепное устройство: 26 кН
Параметры бака:
- макс. вместимость бака: 22 000 дм³
- рабочее давление: 6 бар
- производительность насоса: 4 000 дм3/мин
Ходовая часть:
- тип подвески: TANDEM
- колёсная база: 1900
- колесная база на оси: 2100
- тип шин: 750/60 R30.5
- давление: 2 бар
Потребляемая мощность: 200 Л.С.
Скорость вращения вала универсального шарнира: 540 об/мин
Причіп-цистерна для гною Spawex WA-22 000

Габаритні розміри:
- довжина з розбризкувачем 10 050 мм
- довжина без розбризкувача 9 250 мм
- ширина: 2 980 мм
- висота: 3 770 мм
Вага машини: 8 000 кг
Допустима загальна вага: 30 000 кг
Навантаження на зчіпний пристрій: 26 кН
Параметри цистерни:
- макс. об'єм цистерни 22 000 дм³
- робочий тиск: 6 бар
- продуктивність насоса: 4 000 дм3/хв
Ходова частина:
- підвісний тип: TANDEM
- колісна база: 1900
- колісна база по осі: 2100
- тип шини 750/60 R30.5
- тиск 2 бар
Потреба в потужності: 200 К.С.
Частота обертання валу відбору потужності: 540 об/хв
Dear customers! We are very pleased that you are interested in purchasing our machines. All prices in the advertisements are given net. If you are interested in purchasing a machine with delivery, please indicate the postal code of the town. This will allow us to make a quick quote for transport to you. If you purchase machines with 0% VAT, please quote the European VAT number. Thank you for your cooperation to date. Team DC LTD
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
‎€۱۲٬۴۹۰٫۰۰ USD ≈ ‎$۱۳٬۶۰۰٫۰۰
عرض کار 6 m
سال 2024 قدرت موتور حجم
لهستان، Bialystok, Podlaskie
تماس با فروشنده
‎€۲۸٬۰۷۰٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۱۲۰٬۳۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۳۰٬۵۷۰٫۰۰
عرض کار 14 m توان مورد نیاز تراکتور 120 HP
سال 2024 قدرت موتور حجم 12 m³
لهستان، Poniatowo
تماس با فروشنده
‎€۱۷٬۴۰۰٫۰۰ USD ≈ ‎$۱۸٬۹۵۰٫۰۰
عرض کار 9 m
سال 2024 قدرت موتور حجم
لهستان، Bialystok, Podlaskie
تماس با فروشنده
‎€۴۰٬۸۴۰٫۰۰ PLN USD ‎PLN ۱۷۵٬۰۰۰٫۰۰ ≈ ‎$۴۴٬۴۷۰٫۰۰
عرض کار 14 m توان مورد نیاز تراکتور 215 HP
سال 2024 قدرت موتور حجم 20 m³
لهستان، Poniatowo